СИМУЛТАНО И КОНСЕКУТИВНО ПРЕВЕДУВАЊЕ

СИМУЛТАНО ПРЕВЕДУВАЊЕ

Нашите стручни, високо професионални преведувачи ќе ви помогнат за што поуспешно одржување на вашите конгреси, семинари, симпозиуми, видеоконференции, работилници и други разни состаноци. При симултано преведување преведувачите се сместени во специјално опремени кабини, а учесниците на собирот со помош на слушалки слушаат симултан превод на својот јазик. Потребната опрема (кабини, слушалки, микрофони, техничка опрема, стручни лица за контрола на целокупната опрема) БЕКОС д.о.о. исто така може да ви ја обезбеди.

КОНСЕКУТИВНО ПРЕВЕДУВАЊЕ

Консекутивното преведување обично се изведува за помала група на учесници разни деловни средби. Содржината на говорот консекутивниот преведувач ја преведува на целниот јазик за време на кратката пауза направена од говорникот.

CHUCHOTAGE (ПРЕВОД СО ШЕПОТЕЊЕ)

Вид на преведување соодветно за помал број на лица. Преведувачот мора да биде блиску до лицата на кои им е потребен превод и преведува истовремено со излагањето на говорникот, но скоро незабележително со шепот.

Професионалноста и искуството на нашите преведувачи ќе ви помогнат за успешно организирање на вашите деловни средби. Доверливоста и чувањето на деловната тајна се загарантирани.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КАНЦЕЛАРИЈА – SIGET

+385 91 572 33 88

КАНЦЕЛАРИЈА – AVENIJA DUBROVNIK

+385 95 8718 716

РАБОТНО ВРЕМЕ

9:00 – 17:00

КАНЦЕЛАРИЈА – SIGET

+385 91 572 33 88

КАНЦЕЛАРИЈА – AVENIJA DUBROVNIK

+385 95 8718 716

РАБОТНО ВРЕМЕ

9:00am – 17:00